BETAM: Dördüncü Çeyrekte Küçülme – Paraanaliz – 2022

Merhaba,

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki  yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,7 oranında küçülmesini bekliyoruz.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,2 artacağını öngörüyoruz.

2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla özel tüketim vergisinde yüzde 11,7’lik bir artışa karşın kamu tüketim harcamalarında yüzde 7,1’lik bir azalış öngörüyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında ithal tüketimde yüksek bir artış (yüzde 21,3), kredilerde ise şiddetli bir azalış (yüzde 29,4 ila yüzde 19) görülmektedir. ÖTV’de yüzde 34,4, kamu tüketim harcamalarında ise yüzde 7 artış hesaplıyoruz.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yatırım malı ithalatında yüzde 6,8 düşüş dikkat
çekmektedir. Perakende sektörü stok seviyesi de yüzde 3.3 düşerken, kamu yatırım harcamaları yüzde 5.4 artmaktadır. Yıllık bazda ise son 3 aylık üretim beklentileri yaklaşık yüzde 17, ara malı üretim endeksi ise yüzde 8 azalmaktadır. Perakende sektörü stok seviyelerindeki artış hızı yaklaşık yüzde 4’e düşerken, kamu yatırım harcamaları yüzde 30’un üzerinde azalmaktadır.

GSYH tahmininde kullandığmız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere baktığımızda imalat sanayi üretim endeksi ile hizmet sektörüne olan talepte sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,7 artış gözlemlemekteyiz.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise elektrik tüketimindeki yüzde 7,4’lük azalış dikkat çekmektedir. Perakende sektörü fiyat beklentilerindeki artış sürmekte iken imalat sektörü üretim endeksindeki yüzde 3,7’lik düşüş alarm vermektedir.

Betam


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın