İklim değişikliği tüm dünyada kredi notlarını düşürecek – 2023

Merhaba,

İklim değişikliği küresel ekonomiye zarar veriyor. 59 ülke önümüzdeki 10 yılda büyük borç yüküyle karşı karşıya kalacak.  Türkiye, bölgede iklim değişikliğinden en  kötü etkilenen ülkeler arasında.  İklim değişikliğiyle mücadelenin maliyeti artık yapısal hale gelen bütçe ve cari açıkla birleştiğinde, uzun vadede kredi notunu yatırım yapılır düzeye yükseltmek için önce kapsamlı bir hazırlık, ardından da ekonomiyi hızla daha az karbon üretir  düzeye çıkartmak gerekecek.

İklim değişikliğinin ekonomik serpintisi nerdeyse tüm ulusları etkileyebilir. Yakın tarihli bir araştırma raporuna göre, dünya kontrolsüz iklim değişikliğinin sonuçlarıyla boğuşurken, artan karbon emisyonları önümüzdeki on yıl içinde 59 ülke için borç ödeme maliyetlerinin artmasına neden olabilir.

 

Araştırmacılar, Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi büyük oyuncular için potansiyel kredi notu düşüşleri konusunda uyarıda bulunuyor. Uluslar için daha yüksek borçlanma maliyetlerinin şirketlerin  borçlanma  maliyetlerine ​​yansımasıyla birlikte, tüm dünya daha düşük büyüme, istihdam ve sabit sermaye yatırımı düzlemine yavaşlayabilir.

İklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik hasar, son ısı dalgalarının küresel üretimin (yıllık global GSYH) yüzde 0,6’sını kesmesiyle şimdiden apaçık ortada. Sigorta devi Allianz alarmı çalarken, derecelendirme kuruluşları değerlendirmelerinde iklim değişikliğinin ortaya koyduğu riskleri sayısallaştırma konusunda temkinli davrandılar.

 

Ancak, East Anglia Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapay zeka modelleri ve iklim ekonomik projeksiyonları kullanılarak yapılan ortak bir çalışma, “iklim ayarlı” bir derecelendirme sistemi oluşturdu.

Derecelendirme kuruluşları, ekonomilerin iklim değişikliğine karşı savunmasız olduğunun farkında olsalar da, zararın potansiyel büyüklüğüne ilişkin belirsizlik nedeniyle derecelendirme çalışmalarında bu tür riskleri değerlendirirken temkinli davrandılar.

UEA/Cambridge projesi, yapay zeka modellerini eğitmek için mevcut S&P Global derecelendirmelerinden yola çıkıp, bunları daha sonra alternatif iklim senaryoları için yeni derecelendirmeler geliştirmek üzere iklim ekonomik modelleri ve S&P’nin kendi doğal afet risk değerlendirmeleriyle birleştirdi.

 

Simülasyona göre dünya, Paris İklim Anlaşması’nın sıcaklıkları iki santigrat derecenin altında tutma hedefini yerine getirmeyi başarırsa, ülke kredi notlarına kısa vadede çok az etkisi ve uzun vadede çok küçük yansımaları olacak.

Bununla birlikte, yüksek emisyonun sürdüğü en kötü durum senaryosu modele göre yüz milyarlarca doları bulan ek küresel borç ödeme giderlerine yol açacak.

Daha düşük kredi puanına sahip gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinin yükü altında ezilebilir. Yine de, en yüksek kredi sıralamasına sahip ülkeler bile, yaşayacakları olası sert ekonomik şok nedeniyle ciddi not indirimleri riskiyle karşı karşıya.

 

 

Kaynak:  Climate change hurts global economy: 59 countries will face massive debt burden in next 10 years


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın