Jackson Hole’da enflasyon sonrası sorunlar merkez bankacıları endişelendiriyor – 2023

Merhaba,

Dünyanın önde gelen merkez bankacıları, enflasyon kontrol altına alınıncaya kadar faiz oranlarını yüksek tutma ihtiyacını vurgularken işlerini daha da zorlaştıracak daha derin ekonomik değişimler de gündemdeydi. Her yıl Wyoming’in Jackson Hole bölgesinde düzenlenen Federal Reserve toplantısının anahtar konuşmalarında, Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, geçen yıl başlayan tarihi faiz artırımlarını uzatıp uzatmama konusundaki kararlarını verirken karşılaştıkları zorlukları açıkladılar. Aynı zamanda, önümüzdeki aylarda bu artışların devamı konusunda yatırımcılara pek ipucu vermediler.

Bu toplantının bir paneline Cumartesi günü katılan İngiltere Bankası Yardımcı Genel Müdürü Ben Broadbent, İngiltere’nin faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekebileceğini belirtirken, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ise düşük faiz ihtiyacının devam ettiğini teyit etti.

Resmi konferans oturumları ve kenardaki konuşmaların ortaya çıkardığı temel tema, merkez bankalarının kontrolü dışı dinamiklere uyum sağlama zorluklarıydı. Katılımcılar, üretkenlik ve inovasyon, tahvil piyasası yapısı, küresel tedarik zincirleri ve artan kamu borç seviyeleri gibi konuları tartıştılar.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomi profesörü ve eski İngiltere Bankası yetkilisi Kristin Forbes, “Bu yapısal değişikliklerin önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun büyük bir şey olduğunu biliyoruz. Merkez bankalarının birçoğu hakkında fazla bir şey yapamayacağını da biliyoruz,” dedi.

“Bu, para politikasını nasıl belirlediğinizin parametrelerini değiştiriyor ve işletmeyi çok zor hale getiriyor,” diye ekledi.

Ancak Powell ve Lagarde’ın meslektaşları, ek faiz artışlarının lehine ve aleyhine olan argümanları değerlendirmede tereddüt etmediler. Bazıları, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks gibi, gerektiğinde geri çevrilebilecek şekilde daha yüksek faiz oranları tarafında hata yapmanın daha iyi olacağını savundular.

Diğerleri arasında Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Banco de Portugal Başkanı Mario Centeno, önceki faiz artışlarının etkisini değerlendirirken temkinli bir yaklaşım savundular.

Diğer Önemli Noktalar

ABD ekonomisinin dayanıklılığı, yatırımcıları ve ekonomistleri, politikanın ne ekonomiyi yavaşlatan ne de hızlandıran nötr faiz oranının daha yüksek bir seviyeye kayıp kaymadığını tartışmaya yönlendirdi. Bu, politika yapıcıların enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha da yükseltmeleri gerektiği anlamına gelir.

Ancak Powell’ın çok beklenen konuşmasını bu konuda bir yorum yapmak için kullanıp kullanmayacağına dair spekülasyona rağmen, hedef oranın sempozyumda gündeme gelmediği, Fed Başkanının politika yapıcıların oranı kesinlikle belirleyemediğini tekrarladığı bir noktada kaldı. Bu, bazı ekonomistlerin gelişmiş ekonomilerin yeni bir gerçekliğe girdiğini ve hedefin buna göre yükseltilmesi gerektiğini savunduğu geçen yıldan farklıydı.

Hafta sonu yapılan tartışmalara yayılan konulardan biri de ticaretti. Bir dizi faktör, birçok gelişmiş pazarda ticaretin geleneksel partnerlerden, örneğin Çin’den Vietnam veya Meksika gibi ülkelere kaymasına neden oldu. Bazı ekonomistler, bu “yakın kaynak” veya “arkadaş kaynak” yaklaşımının enflasyon baskılarına katkıda bulunabileceğine inanıyorlar.

California Üniversitesi, Davis’te ekonomi profesörü olan Katheryn Russ, tedarik zincirleri üzerine sunduğu makalede “Bu tür sürtünmeleri tanıttığınızda, ekonominin büyük segmentlerinin para politikasına daha az hassas hale geleceğini” anlattı.

Russ, bu ticaretteki ortaya çıkan trendlerin aynı zamanda ekonomileri jeopolitik olmayan şoklara karşı daha az dayanıklı hale getirdiğini ve istikrarı sağlamak için para politikasına daha fazla ihtiyaç yarattığını da ekledi.

Politika yapıcılar aynı zamanda büyüyen bütçe açıklarıyla başa çıkmayı çalıştılar ve bunun Hazine piyasası işleyişi üzerindeki etkilerini ele aldılar. Salgının erken günlerindeki piyasa çalkantısı, altyapı ve düzenlemelere yönelik reform çağrılarını politika yapıcıları ve ekonomistler için daha da güçlendirdi.

Bu yılki sempozyumun konuşmalarında ve sorularında hakim olan duygu: mevcut manzaranın belirsizliği karşısında alçakgönüllülüğe duyulan ihtiyaç.

Kamuoyunun güvenilirliğini sürdürmek istiyorsak, karşılaştığımız belirsizliği daha iyi yansıtan bir şekilde geleceği konuşmamız gerekecek” diye belirtti Lagarde.

Bloomberg

 


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın