Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılması MGK’da konuşuldu – 2023

Merhaba,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak üç saat sürdü. Toplantının ardından 8 maddelik MGK bildirisi yayınlandı.

Buna göre MGK bildirisinde, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün kesin ve şartsız olarak kabul edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle Ermenistan başta olmak üzere tüm taraflara bu hususun hatırlatıldığı belirtildi.

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunuldu. Ayrıca Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı Suriye halkının gösterdiği direnişin, bu terör örgütünün barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Bildiride, bölücü terör örgütünün bölgeden temizlenmesine yönelik kararlılık altını çizilirken, bu örgüte destek veren aktörlere uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ve müttefiklik sorumlulukları hatırlatıldı.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin dost ve kardeş Irak halkına verdiği destek, Kerkük’teki huzurun korunması ve bölgedeki terör örgütlerinin bertaraf edilmesi gerekliliği üzerinde duruldu.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin ihtiyaçlarına yönelik tutumunun tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığı ve itibarını zedelediği ifade edilerek KKTC’deki faaliyetlerin hukuki bir zemine oturtulması gerektiği vurgulandı.

Son olarak, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün kesin ve şartsız olarak kabul edilmesiyle mümkün olabileceği hatırlatıldı. Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarına destek verme kararlılığı yinelemiş oldu. Ukrayna’daki savaş ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi konular da ele alındı ve Türkiye’nin barışın hızla sağlanması yönündeki çabalarına işaret edildi.

Kosova’da yaşanan gelişmelerin ve Balkanlar’daki durumun da değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin barış ve huzurun muhafazası için Kosova’da aktif bir rol oynayacağı ifade edildi.

Son olarak, Türkiye’nin Libya’ya sağladığı yardım ve desteğe vurgu yapıldı ve ülkenin birlik ve beraberliğinin yeniden tesisine katkıda bulunma kararlılığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan MGK bildirisi ise şöyle:

“Millî Güvenlik Kurulu, 28 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda;

  1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
  2. Suriye halkının PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı gösterdiği meşru direnişin; masum insanları katleden, çocukları zorla silahaltına alan ve ülkenin tabii kaynaklarını sömüren bu taşeron örgütün, barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu teyit ettiği belirtilmiştir. Bölücü terör örgütünün bölgemizden temizlenmesi yönündeki kararlılığımız vurgulanarak bu cinayet şebekesine destek vermeyi sürdüren aktörlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ile müttefiklik mesuliyetleri hatırlatılmıştır.
  1. Türkiye’nin, yaklaşık yarım asırdır önemli sınamalarla karşı karşıya kalan dost ve kardeş ırak halkına azami desteği sunmaya devam edeceğine işaret edilmiş; barış içinde bir arada yaşama kültürünün ülkedeki en müstesna örneklerinden birini teşkil eden Kerkük’teki huzurun muhafazasının ve ülkedeki terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilmesinin, bölgeye yönelik siyasetimizin esasları arasında yer aldığının altı çizilmiştir.
  2. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin en temel insani ihtiyaçlarına yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetlerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ve itibarını zedelediği; bu çerçevede, barış gücünün KKTC’deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır.
  1. Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kayıtsız şartsız tesisi ve bölgemizdeki tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak ahdî yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesiyle açılabileceği hususu, başta Ermenistan olmak üzere tüm taraflara hatırlatılmış; Türkiye’nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği belirtilmiştir.
  2. Ukrayna’da sürmekte olan savaşa ilişkin son gelişmeler ile Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılması başta olmak üzere atılabilecek adımlar ele alınmış; Türkiye’nin, savaşın adil ve kalıcı bir barışla gecikmeksizin sonlandırılması yönündeki gayretlerini sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.
  3. Kosova’da meydana gelen hadiseler ve Balkanlar’daki son durum değerlendirilmiş; Türkiye’nin hem bölgede hem de NATO misyonunun komutasını üstleneceği Kosova’da, barışın ve huzurun muhafazası için azami gayreti sarf edeceği ifade edilmiştir.
  4. Türkiye’nin, zor günler geçiren dost ve kardeş Libya halkına sağladığı yardım ve desteği tüm ülke sathında dengeli ve eşit bir şekilde sürdüreceği ve büyük afetin ardından oluşan dayanışmanın muhafazası ile ülkedeki birlik ve beraberliğin yeniden tesisine katkı sunmaya, tüm aktörlerle temas halinde devam edeceği belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

PARA ANALİZ


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın