Kredi almak biraz daha zorlaştı – 2022

Merhaba,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik ilave adım attı.  Halkın anlayacağı dille, ticari kredi almak biraz daha zorlaştı.

 

BDDK’den yapılan açıklamaya göre, Kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

 

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’u aşması durumunda geçerli oluyordu.

 

Karar doğrultusunda 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.

 

Özetle, döviz mevduatı olan şirketlere “kredi istiyorsan, elindeki fazla döviz satacaksın”  deniliyor. Hükümetin esnafa Halkbank vasıtasıyla TL100 milyar  ucuz kredi sağlama kararı sonrası, aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, krediler iyice hızlandı. Kamu, bu kredilerin dövize akmasından korkuyor. Bu nedenle, kredi kullanıma dair çok katı kurallar getiriliyor. Dövizi olana kredi yok, ayrıca kredinin nasıl kullanıldığı da açıklanacak.

 

İşletme sermayesi yoksunu KOBİ’ler ucuz krediye erişmek için bu kurallara uyarlar. Ancak, alınan kararların şirketlerin ithalat yapma, stok tutma ve sabit sermaye yatırımı planlarını olumsuz etkilediği de hatırlanmalı. Şöyle ki, döviz mevduatı tutan bir şirketin maksadı bir yıl sonra yeni bir tesis kurmak olabilir. Şirket, kredi kullanmak istiyorsa, bu mevduatı TL’ye çevirecek.  Fakat TL mevduattan edineceği faiz enflasyonun çok gerisinde kalacağı için, yeni yatırıma başladığı tarihte, yatırımı finanse edecek fonları erimiş olacak.

 

TL Kredi Faizleri Azaldı ve Mevduat Faizleri Arttı…

FT: Tahvil piyasasında sıkıntı birikiyor

 

Fatih Özatay: Tek haneli faize bir ay kaldı. Hedef tek banka mı?

 

 

 


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın