2023 programına göre TÜFE enflasyonu yüzde 25’e inecek, büyüme dengelenecek, kamu harcamaları artacak – 2022

Merhaba,

Liralaşma Stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere uygulanacak etkin para ve maliye politikalarının yanı sıra üretim ve verimlilik artışlarının desteğiyle tüketici fiyatları(TÜFE) artış hızının 2023 yıl sonunda yüzde 24,9’a indirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığının “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Programa göre, 2023 yılında, Orta Vadeli Program kapsamında öngörülen iç ve dış talep arasında dengeli görünümün sürdürülmesinin yanı sıra, büyüme potansiyelinin istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde artırılarak güçlü, kapsayıcı ve istihdamı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarının tam koordinasyon içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten uygulamalara devam edilecek. Tasarrufların büyümenin finansmanı amacıyla kullanılmasında etkinlik, denge ve rekabetçilik ilkeleri gözetilerek nitelikli büyüme kompozisyonunun sürdürülmesi ve makrofinansal risklerin en aza indirilmesi sağlanacak.

2023 yılında ekonomik faaliyetler üzerinde salgının olumsuz etkilerinin geride bırakılmasıyla, ihracat odaklı büyüme stratejisinin verimli ve rekabetçi bir şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

Programda, “İç ve dış talebin dengelendiği büyüme kompozisyonunun sürdürülmesiyle istihdamın ve özel kesim yatırımlarının artması sağlanacaktır. Bu gelişmelerle birlikte, 2023 yılında, sanayi sektörü GSYH’nin üzerinde artarak ekonomik büyümeye önemli katkı verecektir. Ayrıca, ekonomik ve sosyal aktivitenin canlılığını sürdürmesiyle turizm sektörünün katkısıyla hizmetler sektörü büyümeye destek olmaya devam edecektir. Bu dönemde tarım sektörünün ise GSYH büyümesine uzun dönem ortalaması civarında katkı vermesi beklenmektedir.” denildi.

2023 yılında, ekonomik aktivitedeki güçlü seyrin devam etmesi ve ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdamın bir önceki yıla göre 865 bin kişi artacağı öngörülüyor. İşgücüne katılma oranının da 0,5 puan artarak 2023 yılında yüzde 53,6’ya ulaşması bekleniyor. Yıl genelinde güçlü istihdam artışının işgücüne katılım ve nüfus artışı etkilerine baskın gelmesi sonucunda işsizlik oranının yüzde 10,4 düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Büyüme Beklentisi Yüzde 5

2023 yılında yüzde 5,0 olması hedeflenen GSYH büyümesinin, öngörülen yurt içi talep artışının yanı sıra sabit sermaye yatırımlarının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşmesi öngörülüyor.

2023 yılında bir önceki yıla göre özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 3,9 ile yüzde 3,6 oranlarında reel artış olması bekleniyor. Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının yüzde 4,5, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 1,0 oranında reel olarak artacağı tahmin ediliyor. Böylece, toplam sabit sermaye yatırım harcamalarının reel olarak yüzde 4,2 artması öngörülüyor.

2023 yılı GSYH büyümesine; özel tüketim harcamalarının 2,7 puan, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının ise 1,0 puan katkı yapması bekleniyor. Bu dönemde, kamu kesimi sabit sermaye yatırım harcamalarının büyümeye katkısının 0,02 puan olması bekleniyor. GSYH büyümesine net mal ve hizmet ihracatının katkısının ise 0,8 puan olacağı tahmin ediliyor.

Programda şöyle devam edildi:

Kamu harcanabilir gelirinin GSYH’ye oranının 2023 yılında 2,1 puan artarak yüzde 9,2 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu dönemde, kamu tasarruflarının milli gelire oran olarak yüzde -0,4 seviyesinde, kamu yatırımlarının ise bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüşle yüzde 3,4 seviyesinde olması beklenmektedir.

2023 yılında özel tasarrufların GSYH’ye oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 32,0, özel yatırım harcamalarının ise 2,1 puan azalarak yüzde 30,3 olması beklenmektedir. Bunun sonucunda özel kesim tasarruf-yatırım farkının GSYH’ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2023 yılında toplam yurt içi tasarrufların GSYH’ye oranının bu gelişmeler neticesinde yüzde 31,6, toplam tasarruf- yatırım farkının GSYH’ye oranının ise yüzde -2,2 olması beklenmektedir. ”

2023’te BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımlarının finansmanının bir kısmı dış proje kredilerinden karşılanacak

2023 yılında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Elektrik İletiş AŞ (TEİAŞ) yatırımlarının finansmanının bir kısmı dış proje kredilerinden karşılanacak.

Buna göre, KİT’lerin ve özelleştirme portföyünde izlenen kuruluşların 2023 yılında 97,2 milyar TL finansman açığı vermesi programlandı.

Programda “OVP makroekonomik büyüklükleri ile enerji ve gıda fiyatlarının öngörülen seviyede seyretmesi söz konusu hedefe ulaşmada önem arz etmektedir.” denildi.

KİT’lerin 2023 yılında 163,4 milyar TL tutarında sabit sermaye yatırımı yapması hedefleniyor.

Toplam KİT yatırımları içerisinde önemli paya sahip olan TPAO Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz rezervine yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesine devam edecek olup ilk gazın 2023 yılı içerisinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinden ilk elektriğin 2023 yılı içerisinde üretilmesi hedefler arasında yer alıyor.

Foreks


Umuyoruz ilginizi çeken, güzel bir içerik sunabilmişizdir.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın